Shin Sekai Asahi Shinbun, 1937.08.06

URL copied to clipboard
Select a page in the document viewer.