Shin Sekai Asahi Shinbun, 1935.09.04

URL copied to clipboard
Select a page in the document viewer.