Shin Sekai Asahi Shinbun, 1935.09.01

URL copied to clipboard
Select a page in the document viewer.