Shin Sekai Nichinichi Shinbun, 1935.06.14

URL copied to clipboard
Select a page in the document viewer.