Shin Sekai Nichinichi Shinbun, 1935.06.09

URL copied to clipboard
Select a page in the document viewer.